O miłości

Co to jest miłość? Definicje miłości, których z pewnością nie znaliście!

Co to jest miłość? Definicja miłości nie jest jednoznaczna. Wiemy, że może przybierać różne formy i objawiać się na wiele sposobów. Znamy miłość romantyczną, namiętną, partnerską, rodzicielską, przyjacielską, a także miłość do zwierząt, przyrody czy pasji. Może być zarówno bezwarunkowa – bez ukierunkowania oraz granic, jak i zaborcza – powodująca ból i cierpienie.

Wiele osób próbowało już zdefiniować miłość, o czym najlepiej świadczą najpiękniejsze cytaty o miłości, które dla Was zebraliśmy – ich ilość i różnorodność. W tym artykule znajdziesz bardziej obszerne definicje miłości. Kto wie, być może nareszcie dowiesz się, czym jest miłość.  😉

Co to jest miłość? Jaka jest definicja miłości?

Definicja miłości bezwarunkowej

Definicja miłości bezwarunkowej charakteryzuje ją jako wolną od oczekiwań i warunków. Jest to miłość pozbawiona ego i dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb. Wolna jest od wszelkich granic i ograniczeń. W miłości bezwarunkowej osoba kochająca darzy miłością bez względu na zachowanie drugiego człowieka, jego styl życia, religię, poglądy czy status społeczny. Akceptuje w pełni wszystkich ludzi. Miłość bezwarunkowa uważana jest za najwyższy poziom miłości.

Na czym polega miłość bezwarunkowa?

Czym charakteryzuje się osoba kochająca miłością bezwarunkową? Najważniejsze cechy, które można jej przypisać, to:

 • akceptacja – darzy uczuciem innych bez próby ich zmiany,
 • empatia – potrafi wczuć się w emocje innych i zrozumieć ich perspektywę,
 • tolerancja – jest tolerancyjna, nawet gdy ktoś ma odmienne zdanie, wartości oraz opinie,
 • szacunek – szanuje zarówno siebie samego, jak i innych ludzi bez względu na ich wygląd, narodowość lub status społeczny,
 • wierność – jest przy tym wierna swoim poglądom oraz wartościom,
 • bezinteresowność – działa bez oczekiwania nagrody czy uznania, a jej motywacją jest wyłącznie dobro drugiej osoby.

Definicja miłości według medycyny

Z medycznego punktu widzenia miłość to złożony proces fizyczny i psychologiczny. Badania wykazały, że aktywuje ona układ nagrody, który związany jest z motywacją w dążeniu do osiągnięcia przyjemności. Oprócz miłości jest on również aktywowany za pomocą substancji psychoaktywnych, które powodują uzależnienie. Z tego powodu, stan zakochania porównywany jest często do uzależnienia.

Miłość przejawia się w sposób fizjologiczny, za co odpowiada wydzielanie hormonów takich jak: adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina i oksytocyna, wpływając na nasze odczucia fizyczne oraz stan psychiczny. Objawami mogą być:

 • przyspieszone bicie serca,
 • pocenie się,
 • drżenie,
 • odczucie gorąca lub zimna,
 • kurcze w żołądku,
 • trudności z oddychaniem.

Oksytocyna nazywana jest „hormonem miłości” ze względu na jej wpływ na kształtowanie więzi emocjonalnych między ludźmi. Endorfiny – „hormon szczęścia” i dopamina odpowiadają za przyjemność, emocje oraz odczucie szczęścia.

Wpływ miłości na człowieka może mieć dwojaki charakter. Z jednej strony u osoby zakochanej zmniejsza się ciśnienie krwi, poziom stresu oraz ryzyko chorób serca. Utrata ukochanej osoby lub konflikty w związku, mogą się jednak wiązać z pogorszeniem stanu zdrowia z uwagi na stres, doprowadzając nawet do depresji.

Miłość jako choroba psychiczna

Przez wieki choroba miłosna, nazywana również chorobą z miłości lub miłosną melancholią, uznawana była za jednostkę medyczną. Dopiero w XX wieku zniknęła z listy chorób. Wywoływana była przez nieodwzajemnioną lub nieosiągalną miłość. W starożytności nie była ona leczona, gdyż lekarze uznawali, że jedynym lekarstwem na nieszczęśliwą miłość jest ona sama.

Choroba miłosna charakteryzowała się cierpieniem, niemożnością normalnego funkcjonowania, melancholią, usychaniem z tęsknoty. Ból z miłości był tematem niezwykle popularnym i chętnie opisywanym w europejskim piśmiennictwie. Choroba miłosna przez wieki zmieniała swoje oblicze, będąc uznawaną za czystą, szlachetną i rycerską, jak również seksualną, karygodną i brudną. Choroba z miłości mogła się skończyć tragicznie, powodując traumy emocjonalne, a nawet doprowadzać do samobójstwa.

Definicja miłości według prawa

Prawo właściwie nie definiuje, co to jest miłość. Zakłada jednak szereg przepisów regulujących kwestie z nią związane: małżeństwo, związek partnerski, rozwód, separacja czy opieka nad dzieckiem. Zdaje się, że głównym aspektem relacji miłosnych według prawa jest obowiązek. Niewywiązywanie się zaś z niego może przynieść rezultat w postaci postępowania prawnego. Obok obowiązków stoją również przywileje bycia w związku miłosnym, np. dziedziczenie, wspólne składki, kredyty, ubezpieczenie społeczne, a także alimenty.

Prawo określa także czyny, które uznawane są jako krzywdzące i stanowią zagrożenie dla miłości. Są nimi: przemoc domowa, nękanie oraz molestowanie.

Definicja miłości w psychologii

Miłość w psychologii postrzegana jest jako proces, który obejmuje trzy główne elementy: intymność, wsparcie i zaangażowanie. Według tej definicji miłość rozwija się stopniowo, począwszy od początkowej fazy zalotów, aż do utworzenia związku. Jest również postrzegana jako skutek uboczny interakcji z innymi ludźmi. W ujęciu ewolucyjnym miłość odgrywa dużą rolę w przetrwaniu i reprodukcji rodzaju ludzkiego.

Jaka jest definicja miłości według Freuda?

Zygmunt Freud, ojciec psychoanalizy, upatrywał korzeni miłości w lęku przed samotnością. Wiązał ją również z libido i traktował jako zjawisko seksualne, które ma za zadanie utrzymać kontynuację życia oraz dążyć do zaspokojenia. Za pierwsze doświadczenie miłości uważał on więź z matką, która zaspokaja nasze pragnienie pokarmu. W okresie dojrzewania obiektem miłości stają się osoby zewnętrzne, a pragnienie może zostać zaspokojone w formie emocjonalnej. Wtedy też rozwija się miłość erotyczna. Freud tak opisuje stan zakochania:

Kateksją obiektu przez popędy seksualne celem uzyskania bezpośredniego zaspokojenia seksualnego, które to dążenie znika wraz z osiągnięciem tego celu; to właśnie nazywamy miłością pospolitą i zmysłową.

Jaka jest definicja miłości według Junga?

Carl Gustav Jung – szwajcarski psychiatra i psycholog analityczny – uważał, że każdy człowiek składa się z przeciwności: aspektów męskich i żeńskich, ciemności i jasności, dobra i zła, egoizmu i altruizmu, a miłość to proces integracji tych dwóch przeciwieństw zarówno w nas samych, jak i w relacjach międzyludzkich. Czym jest miłość według Junga? Jest nie tylko romantycznym uczuciem między dwojgiem ludzi, ale stanowi integralną część naszej psychiki.

Głównym aspektem definiującym miłość ma być akceptacja zarówno wad, jak i zalet swoich i drugiej osoby, a także uznanie dla wewnętrznych przeciwieństw w naszej psychice.

Jung uważał również, że jest ona silną motywacją do samorozwoju oraz rozwoju osobowości. Dzięki niej możemy lepiej poznać siebie samego, odkryć swoje pragnienia, potrzeby i cele życiowe. Jung uważał, że miłość jest kluczem do pełni życia i osiągania harmonii między ciałem, umysłem i duszą.

Definicja miłości w popkulturze

Miłość w popkulturze stanowi zróżnicowane pojęcie, jednak zwykle przedstawiana jest jako romantyczna, intensywna i pełna emocji. W wielu formach przekazu spotykamy się z definicją miłości jako wielkiej siły, która zmienia ludzki los, wnosi do życia szczęście, pokonuje przeciwności losu, a nawet może zmienić świat.

Ciekawym zjawiskiem w popkulturze jest ukazywanie, co to jest miłość w sposób toksyczny i niezdrowy: jako obsesja, zazdrość i manipulacja.

Przykładem może być film „Pamiętnik”, w którym główny bohater Noah, grozi samobójstwem swojej wybrance Allie, jeżeli ta się z nim nie umówi. Ich romantyczna historia wypełniona jest scenami kłótni oraz ponownego godzenia się. Niepokoi również obsesyjne pisanie listów do kobiety, na które ona nie odpisuje oraz poświęcenie ogromu czasu i energii na własnoręczne wybudowanie domu tylko po to, aby Allie zechciała do niego wrócić. Film ten przedstawiany jest jako przykład tego, czym jest miłość romantyczna i miał niewątpliwy wpływ na kształtowanie obrazu miłości, w szczególności wśród osób młodych. Świadczyć o tym może zdobycie aż 8 nagród Teen Choice, w którym głosują osoby w wieku od 13 do 19 lat.

Przykłady definicji miłości w literaturze

Definicja miłości według mitologii greckiej

Mitologia grecka wypełniona jest historiami o tym czym jest miłość – zarówno pięknymi, jak i tragicznymi. Jednym z najsłynniejszych mitów o miłości jest historia Erosa i Psyche. Miłość zostaje poddana próbie, ale przezwycięża zazdrość, kłamstwo, ciekawość oraz trud.

W mitologii greckiej miłość ma niezwykłą definicję, gdyż zostaje spersonifikowana jako bogini Afrodyta. Uważana była za bogini piękna, miłości, pożądania i płodności. Ale również za matkę wszystkich stworzeń jak i patronowała wszystkim aspektom życia miłosnego.

Ostatecznie miłość stała się siłą, która rządziła światem i miała nadrzędny wpływ na ludzi i bogów, sprawując nad nimi kontrolę.

Definicja miłości według… Boga

W książce „Rozmowy z Bogiem” Neale Donald Walsch jednym z najważniejszych wątków poruszanych w trakcie dialogu jest temat tego, czym jest miłość. Bóg przedstawia koncepcję, w której powołał na świat wielką biegunowość – strach, czyli absolutne przeciwieństwo miłości. Zrobił to, aby człowiek był w stanie poznać siebie jako czystą miłość i zrozumiał, na czym polega miłość. Dzięki temu stała się ona czymś, czego można doświadczyć.

Strach to energia, która kurczy, zamyka, wciąga, ucieka, chowa, gromadzi, szkodzi. Miłość to energia, która rozciąga, otwiera, wysyła, zostaje, odsłania, ofiarowuje, goi. Strach nas okrywa, miłość ukazuje nagą prawdę o nas. Strach trzyma się kurczowo stanu posiadania, miłość rozdaje.

Jako ludzie balansujemy pomiędzy strachem a miłością.

Wszystkie ludzkie postępki w gruncie rzeczy wynikają ze strachu lub z miłości. Tak naprawdę istnieją tylko te dwa uczucia – dwa słowa w mowie duszy. Stanowią one przeciwne bieguny całego Mego stworzenia, a także świata, w jakim żyjesz.

Postać Boga definiuje miłość bezwarunkową jako bożą miłość. Wspomina również, że jako ludzie zapomnieliśmy, czym ona jest i tworzymy warunki miłości, kierując się jej obrazem, jaki widzimy w świecie.

Poetycka definicja miłości

Poezja jest jednym z najważniejszych wyrazów miłości w literaturze. W poezji miłość jest przedstawiana w różnorodny sposób, w zależności od autora, epoki i stylu literackiego. Często w poezji miłość jest uważana za coś mistycznego i nieuchwytnego, a jednocześnie bardzo silnego i wpływającego.

Poezja definiuje miłość jako pełną dramaturgii i silnych emocji: szczęścia, euforii, ale też smutku i cierpienia. Jako coś, co pojawia się nagle i pochłania nas bez reszty. Bywa idealizowana i przedstawiana jako coś doskonałego.

Co to jest miłość według Williama Shakespeare’a?

William Shakespeare, jeden z największych poetów i dramaturgów w historii literatury, w swoich dziełach wielokrotnie mówi o tym, czym jest miłość. W jego twórczości bywa ona namiętna, tragiczna, romantyczna, ale także nieszczęśliwa, komiczna i ironiczna.

Jednym z najbardziej popularnych utworów Shakespeare’a o miłości jest „Romeo i Julia”. To historia dwójki młodych ludzi z wrogich sobie rodów, którzy zakochują się w sobie mimo wszelkich przeciwności. Miłość romantyczna, ale i tragiczna – zakochani popełniają samobójstwo, nie chcąc dłużej żyć bez drugiego.

Definicja miłości w różnych religiach

Miłość chrześcijańska – definicja miłości według Jezusa

W chrześcijaństwie miłość jest jednym z najważniejszych i fundamentalnych pojęć. Definicja miłości według Biblii to dar od Boga i manifestacja Jego natury. Miłość bezwarunkowa jest określana jako agape, czyli miłość bezinteresowna i nieoczekująca niczego w zamian. Najczęściej cytowany fragment Biblii doskonale opisuje, czym jest miłość.

A co to jest miłość według Jezusa? Chrystus mówił o miłości w swoim nauczaniu na wiele różnych sposobów. Jego nauki zachęcają do miłości Boga i bliźniego, traktowania innych z miłością i szacunkiem, a także do poszanowania siebie w służbie innym. Miłość chrześcijańska gotowa jest na poświęcenia. Charakterystyczną jej cechą jest podział na dobro i zło oraz zachęcanie do podążania za tym pierwszym.

Miłość chrześcijańska – definicja miłości według Jana Pawła II

Jan Paweł II w swoim nauczaniu mówił bardzo wiele o tym, czym jest miłość i wierzył, że jest ona jedyną siłą, która może zmienić świat na lepsze. Nazywał miłość „jądrem Ewangelii”, które pozwala ludziom zobaczyć prawdziwą wartość życia.

W swoich katechezach i encyklikach nauczał o tym, co to jest miłość – że stanowi drogę do świętości i jest sposobem na pokonanie egoizmu oraz nienawiści. Podkreślał, że miłość to gotowość do oddania siebie drugiemu człowiekowi bez chęci czerpania egoistycznych korzyści. Sądził również, że powinna być ona uniwersalna oraz łącząca wszystkich ludzi bez względu na kulturę, religię czy narodowość. Niejednokrotnie wzywał do jedności.

Jego definicja miłości, zwana także „teologią ciała”, zakłada, że miłość między mężczyzną a kobietą jest najbardziej autentycznym uczuciem miłości.

Definicja miłości według buddyzmu

W swoich naukach Budda również odnosił się do tego, czym jest miłość. Ta bezwarunkowa miała prowadzić do oświecenia – ostatecznego wyzwolenia od cierpienia. Jest więc uważana za istotny element praktyki duchowej. W buddyzmie miłość jest często określana jako metta lub karuna, co oznacza miłość bez przywiązania, miłującą dobroć, miłowanie, kochającą życzliwość i współczucie dla wszystkich istot bez wyjątku (również zwierząt), a także całego świata.

Jak opisać uczucie miłości? Według buddyzmu cechuje ją: wyrozumiałość, dobro dla wszystkich istot, współczucie, radość, bezinteresowność, hojność, wolność od cierpienia, tolerancja, empatia, życzliwość, troska o innych.

Miłość jest uważana za jedną z najważniejszych wartości w ludzkim życiu. Buddyzm kładzie również nacisk na rozwijanie miłości i współczucia dla samego siebie, co umożliwia kochanie innych. Niezwykle istotna jest idea równości zakładająca, że wszystkie istoty na świecie są ze sobą powiązane i zależne od siebie nawzajem, dlatego powinniśmy unikać różnic i uprzedzeń. To, co dajemy innym, dajemy sobie samemu.

Definicja miłości według islamu. Co o miłości mówi Allah?

Allah, według islamskiej tradycji, jest bogiem miłości, który stale udziela ludziom swojej łaski. W Koranie znajduje się wiele wersetów, które mówią o tym i zachęcają do praktykowania miłości i dobroci wobec innych. Definicja miłości w Koranie opiera się na koncepcji „miłosierdzia” (rahmah), które oznacza litość, dobroć, łaskę, życzliwość i opiekę.

Allah jawi się jako łaskawy, ale i surowy Pan, który wymaga od swoich wiernych posłuszeństwa. Zgodnie z islamską tradycją miłość do Allaha jest następstwem wiary i kultu. Miłość w islamie jest również wsparta etyką i moralnością. Ważne są relacje międzyludzkie, a w szczególności pomiędzy małżonkami i rodziną. Miłość bazuje na praktykowaniu: miłosierdzia, życzliwości, szacunku, tolerancji, wybaczenia, dobrych uczynków, moralnych postaw oraz oddania Bogu, które mają na celu osiągnięcie pokoju, harmonii i zbawienia oraz zbliżenie się do niego.

Definicja miłości według hinduizmu. Co o miłości mówi Kryszna?

Hinduistyczna definicja miłości jest złożona i różnorodna tak, jak sam hinduizm. Miłość jest tu postrzegana jako siła, która łączy w sobie wszystkie aspekty życia i zbliża człowieka do Boga. Ważna jest idea karmy, czyli prawo przyczyny i skutku. Miłość w tym kontekście to ważna cnota, która przynosi pozytywne rezultaty w przyszłości.

Hinduizm kładzie również duży nacisk na miłość małżeńską, która jest uważana za jedność dwojga ludzi. Wiele świętych ksiąg hinduistycznych, takich jak Mahabharata czy Ramajana, ukazuje miłość romantyczną jako ważny element ludzkiego życia.

Kryszna, jeden z najważniejszych bóstw hinduistycznych, definiuje miłość jako jeden z najważniejszych elementów życia duchowego prowadzący do zbliżenia się do Boga oraz oświecenia i wyzwolenia. W nauczaniu Kryszny miłość jest wyrażana jako służba oddania Bogu – bhakti yoga.  Kryszna naucza, że miłość powinna być wolna od egoizmu, lęku i przywiązania oraz skupiać się na dobru innych ludzi.

Definicja miłości według ezoteryki

Czym jest energia miłości?

Jednym z punktów widzenia miłości w ezoteryce oraz duchowości jest postrzeganie jej jako siły lub energii przenikającej cały wszechświat. W wyniku jej działania ludzie mogą czuć miłość. Jak można opisać uczucie miłości? Energia miłości łączy wszystko, co istnieje i jest odczuwana przez człowieka jako poczucie jedności ze wszystkimi istotami oraz naturą. Za jej centrum w ciele energetycznym człowieka, uważa się anahatę – czakrę serca. Energia miłości jest uważana za fundamentalną siłę w całym wszechświecie, która pozwala na harmonię, współpracę i zrozumienie pomiędzy wszystkimi istotami.

Uważa się, że energia miłości ma bardzo wysokie wibracje o częstotliwości natury boskiej i mogą one wprowadzić w stan głębokiej harmonii i jedności z otaczającym światem. Przypisuje się im właściwości uzdrawiające i transformujące. Mówi się, że wibracja miłości ma około 528 Hz na skali Solfeggio, a słuchanie muzyki o tej częstotliwości pozytywnie wpływa na człowieka.

W ezoteryce definiuje się miłość jako stan wewnętrzny, który można w sobie rozwijać poprzez praktyki duchowe, modlitwę, afirmacje, ćwiczenia wizualizacyjne oraz medytację. Istotnym elementem jest miłość do siebie samego, która ma umożliwić darzenie miłością innych oraz otaczający świat.

Definicja miłości według plemion indiańskich

W wielu społecznościach indiańskich miłość uważana jest za świętość. Kojarzona jest z ideą jedności oraz współzależności. W kulturze Indian za osobę uważa się nie tylko ludzi, ale również zwierzęta, rośliny, a nawet kamienie czy rzeki. Według niektórych wierzeń miłość obecna jest we wszystkich tych stworzeniach, a także w ziemi, wietrze, wodzie i ogniu.

Jednym z równych miłości pojęć jest mitakuye oyasin z języka Lakota, co oznacza „wszyscy jesteśmy spokrewnieni”. Jest to modlitwa jedności i harmonii ze wszystkimi formami życia zakładająca, że wszyscy są ze sobą powiązani, a miłość pozwala na zachowanie równowagi.

Definicja miłości ze względu na płeć

Każdy człowiek jest indywidualną jednostką, która postrzega miłość na swój wyjątkowy, subiektywny sposób. Są jednak pewne ogólne różnice pomiędzy tym, jak definiuje miłość kobieta i mężczyzna.

Co to jest miłość według kobiet?

Według badań kobiety częściej identyfikują miłość z emocjami oraz zaangażowaniem. Ważną kwestią jest dla nich, aby związek bazował na miłości i głębokiej więzi. Bardziej niż mężczyźni zaangażowane są w romantyczne związki. Strefę seksualną wiążą z emocjonalnym zaangażowaniem i poczuciem bezpieczeństwa. Wiele kobiet definiuje miłość jako silne przywiązanie do drugiej osoby. Za niezwykle istotne uznają również wsparcie oraz bezwzględną akceptację.

Co to jest miłość według mężczyzn?

Mężczyźni zdecydowanie częściej definiują miłość jako silne przywiązanie oraz oddanie. Łączą je z lojalnością, szacunkiem oraz otoczeniem opieką zapewniając drugiej osobie bezpieczeństwo. Określając, co to jest miłość, często wyróżniają pasję, pożądanie fizyczne oraz seksualność.

Definicja miłości według nastolatków

Młodzi ludzie w fazie kreowania swojego ego i poszukiwania własnego „ja”, mogą zadawać sobie pytanie: co to jest miłość? Odpowiadając na nie, opisują ją przede wszystkim jako zjawisko wywołujące duże emocje. Głęboko przeżywają zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia z nią związane. Dużą rolę przykładają do aspektu wizualnego partnera. Niezwykle ważna w miłosnych relacjach nastolatków jest bliskość fizyczna w postaci pocałunków, przytulania oraz dotyku. Miłość romantyczna jest często przez nich idealizowana. Pragną miłości rodem z Hollywood, tworząc wielkie plany o wspólnej przyszłości. Jednak tak jak dorośli, nastolatki również wymieniają szacunek oraz zaufanie, mówiąc o tym, czym jest miłość.


Miłość może mieć różne oblicza, a jej obraz zmienia się wraz z upływem czasu, środowiska, w jakim żyjemy, a także kultury. Coś, zdawać by się mogło tak pierwotnego i intuicyjnego, ma tyle definicji, ilu ludzi na świecie. Bez względu na rodzaj miłości, jesteśmy zgodni w jednym – miłość to najpiękniejsze uczucie, którego możemy jako ludzie doświadczać. Nadaje sens naszemu życiu.

Autor

Miłośniczka książek, odkąd przeczytała pierwszą z nich. Jej debiutanckim dziełem literackim była książka dla dzieci napisana w wieku 12 lat. Od tego czasu nie rozstaje się z piórem. Jej życiowe motto brzmi: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. Każdy dzień jest okazją do tego, aby stać się trochę lepszą wersją siebie.

Skomentuj